Billedformat (stillbillede)

Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Billedformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Når [Format] er indstillet til [3:2]
L: 42M 7952×5304 pixels
M: 18M 5168×3448 pixels
S: 11M 3984×2656 pixels
Når [Format] er indstillet til [16:9]
L: 36M 7952×4472 pixels
M: 15M 5168×2912 pixels
S: 8,9M 3984×2240 pixels

Når [APS-C/Super 35mm] er indstillet til [Til]

Når [Format] er indstillet til [3:2]
L: 18M 5168×3448 pixels
M: 11M 3984×2656 pixels
S: 4,5M 2592×1728 pixels
Når [Format] er indstillet til [16:9]
L: 15M 5168×2912 pixels
M: 8,9M 3984×2240 pixels
S: 3,8M 2592×1456 pixels

Bemærk!

  • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], svarer billedformatet for RAW-billeder til "L".