Overside

 1. FINDER/MONITOR-knap
 2. Multiinterface-tilbehørssko*
  • Visse tilbehør kan muligvis ikke komme helt ind og rager ud fra multiinterface-tilbehørsskoen bagtil. Men når tilbehøret når den forreste ende af skoen, er tilslutningen gennemført.
 3. Lyssensor
 4. / (Fremføringstilstand)-knap
 5. WB (Hvidbalance)-knap
 6. (Eksponeringskompensationsknap)
 7. ISO-knap
 8. (Knap til belysning af displaypanel)
 9. Mærke for billedsensorposition
  • Billedsensoren er den sensor, som konverterer lys til et elektrisk signal. -mærket viser placeringen af billedsensoren. Når du måler den præcise afstand mellem kameraet og motivet, skal du se positionen af den vandrette linje.

  • Hvis motivet er tættere på end den mindste optagetilstand for objektivet, kan fokuseringen ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.
 10. Displaypanel

* For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.
Tilbehør til tilbehørsskoen kan også anvendes. Der garanteres ikke for betjeninger med tilbehør fra andre producenter.