Kont. m, smartphone

Ved at tilslutte kameraet til en smartphone vha. Wi-Fi kan du styre kameraet og optage billeder vha. smartphonen, og du kan overføre billeder optaget med kameraet til smartphonen.

  1. MENU (Trådløs) → [Kont. m, smartphone] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Kont. m, smartphone:
Indstiller, om kameraet skal tilsluttes til en smartphone vha. Wi-Fi. ([Til]/[Fra])
Tilslutningsinfo.:
Viser den QR code eller det SSID, som anvendes til at tilslutte kameraet til en smartphone.