De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt

Zoomfunktionen på dette produkt giver en højere zoomforstørrelse ved at kombinere forskellige zoomfunktioner. Det ikon, som vises på skærmen, ændres i henhold til den valgte zoomfunktion.

 1. Smart zoomområde ()
  Zoom billeder uden forringelse af den oprindelige kvalitet ved at beskære billedet delvist (kun når billedformatet er [M] eller [S]).

 2. Område for Klar billedzoom ()
  Zoom billeder vha. en billedbehandling med mindre forringelse. Når du indstiller [Zoomindstilling] til [Til: Klar billedzoom] eller [Til: Digital zoom], kan du anvende denne zoomfunktion.

 3. Digitalt zoomområde ()
  Du kan forstørre billeder vha. en billedbehandling. Når du indstiller [Zoomindstilling] til [Til: Digital zoom], kan du anvende denne zoomfunktion.

Bemærk!

 • Klar billedzoom og digital zoom kan ikke anvendes sammen med smart telekonverter-funktionen. Smart telekonverter-funktionen er tildelt til smart telekonverter-knappen i standardindstillingerne. For at anvende andre zoomfunktioner end den optiske zoom skal du sørge for, at (Smart telekonv.)-funktionen ikke er tildelt til nogen af de brugertilpassede taster.
 • Standardindstillingen for [Zoomindstilling] er [Kun optisk zoom].
 • Standardindstillingen for [Billedformat] er [L]. For at anvende smart zoom skal du ændre [Billedformat] til [M] eller [S].
 • Der er ikke andre zoomfunktioner end optisk zoom til rådighed under optagelse i følgende situationer:
  • Optagetilstanden er indstillet til [Panorering].
  • [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].
  • [Optageindstilling] er indstillet til [120p]/[100p].
  • Under optagelse med slowmotion/hurtigmotion
 • Du kan ikke anvende smart zoom-funktionen til film.
 • Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, er [Lysmålermetode] fastsat til [Multi].
 • Når der anvendes en anden zoomfunktion end den optiske zoom, er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  • Ansigtsregistrering
  • AF-låsning
 • For at anvende en anden zoomfunktion end den optiske zoom til film skal [Zoom] tildeles til den ønskede knap vha. [Specialtast(Optag.)].