Brug af blitz (sælges separat)

I mørke omgivelser skal du anvende blitzen til belysning af motivet under optagelse. Brug også blitzen til at forhindre kamerarystelser.

Se i betjeningsvejledningen til blitzen angående detaljer om blitzen.
 1. Monter blitzen (sælges separat) på produktet.

 2. Optag efter du har tændt for blitzen, og den er fuldt opladet.
  blinker: Opladning i gang
  lyser: Opladning er afsluttet
  • De tilgængelige blitztilstande afhænger af optagetilstanden og -funktionen.

Bemærk!

 • Lyset fra blitzen kan muligvis blive blokeret, hvis modlysblænden er monteret, og den nederste del af et optaget billede kan muligvis blive skygget. Fjern modlysblænden.
 • Når du anvender blitzen, skal du stå 1 m eller længere væk fra motivet.
 • Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film. (Du kan anvende en LED-lampe, når du anvender en blitz (sælges separat) med en LED-lampe.)
 • Inden montering/fjernelse af et tilbehør, som f.eks. en blitz, til/fra multiinterface-tilbehørsskoen skal produktet først slukkes. Sikr dig, når du monterer et tilbehør, at tilbehøret er fastgjort ordentligt på produktet.
 • Du skal ikke anvende en multiinterface-tilbehørssko med en kommercielt tilgængelig blitz, som anvender en spænding på 250 V eller mere, eller som har den omvendte polaritet af kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
 • Du kan anvende en blitz med den omvendte polaritet med synkroniseringsstikket. Anvend venligst en blitz med en synkroniseringsspænding på 400 V eller mindre.
 • Når du optager med blitzen, og zoom er indstillet til W, kan skyggen af objektivet muligvis ses på skærmen afhængigt af optageforholdene. Hvis dette skulle ske, skal du optage væk fra motivet eller indstille zoom til T og optage med blitzen igen.
 • Der kan muligvis være skygger i hjørnerne af et optaget billede afhængigt af objektivet.
 • For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.