AF-områ.ko.hjælp (stillbillede)

Indstiller, om det skal vises eller ej, at motivet er inden for den indstillede afstand under AF-områdekontrol.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [AF-områ.ko.hjælp] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser AF-kontrolhjælp.
Fra:
Viser ikke AF-kontrolhjælp.