Om zoomgrad

Den zoomgrad, som anvendes i kombination med objektivets zoom, ændres i henhold til det valgte billedformat.

Når [Format] er [3:2]

Zoomindstilling Billedformat Fuld størrelse/APS-C Zoomgrad
Kun optisk zoom (inklusive smart zoom) L - -
M Fuldt billede Ca. 1,5×
APS-C Ca. 1,3×
S Fuldt billede Ca. 2×
APS-C Ca. 2×
Til: Klar billedzoom L Fuldt billede Ca. 2×
APS-C Ca. 2×
M Fuldt billede Ca. 3,1×
APS-C Ca. 2,6×
S Fuldt billede Ca. 4×
APS-C Ca. 4×
Til: Digital zoom L Fuldt billede Ca. 4×
APS-C Ca. 4×
M Fuldt billede Ca. 6,2×
APS-C Ca. 5,2×
S Fuldt billede Ca. 8×
APS-C Ca. 8×