Manuel fokus

Når det er svært at fokusere ordentligt i autofokustilstanden, kan du justere fokuseringen manuelt.

 1. Indstil objektivets kontakt for fokuseringstilstand til "MF".
  • Med et SSM-objektiv eller et SAM-objektiv som understøtter DMF (Direkte manuel fokus)*, kan du skifte fokustilstanden til manuel fokustilstand ved at betjene kameraet, selv når kontakten for fokuseringstilstand på objektivet er i "AF"-positionen.
   *Kun SAL18135 (fra og med den dag dette kamera blev sat til salg)
 2. Hvis objektivet ikke har nogen kontakt for fokuseringstilstand, skal du vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokustilstand][Manuel fokus].
  • Hvis [Fokustilstand] er blevet tildelt til den forreste multikontrolenhed, kan du også ændre indstillingen ved at betjene den forreste multikontrolenhed.
 3. Drej på fokusringen for at få en skarp fokusering.

 4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage et billede.

Bemærk!

 • Når du anvender søgeren, skal du justere dioptriniveauet for at opnå den korrekte fokusering i søgeren.