FINDER/MONITOR

Indstiller metoden for skift mellem den elektriske søger og skærmen.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [FINDER/MONITOR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Når du kigger ind i den elektriske søger, reagerer øjesensoren, og visningen skifter automatisk til den elektriske søger.
Manuel:
Produktet skifter ikke automatisk mellem skærmvisningen og visningen i den elektriske søger. Du kan skifte visningen ved at trykke på FINDER/MONITOR-knappen.

Tip!

  • Hvis du ønsker at skifte visningstilstanden midlertidigt, når [FINDER/MONITOR] er indstillet til [Auto], skal du trykke på FINDER/MONITOR-knappen.