Brug af multivælgeren

  • Placer din finger lige oven på multivælgeren for at manipulere den mere præcist.
  • Du kan flytte vælgerrammen ved at trykke multivælgeren op/ned/venstre/højre. Vælgerrammen kan flyttes i otte retninger i visse situationer. Det punkt, som er valgt med multivælgeren, kan indtastes vha. tryk på midten af multivælgeren.
  • Tryk multivælgeren til venstre/højre under afspilning af billeder for at få vist det forrige eller næste billede.
  • [Standard fokus]-funktionen er tildelt til midten af multivælgeren i standardindstillingerne.