Ta foton och spela in videoklipp med människor

När ett fotoläge är valt kan Kamera-appen upptäcka människors ansikten och ögon. När ett ansikte eller ett öga detekteras visas detekteringsramen. Tryck på (Ikon för ögon-AF) för att växla skärpeinställningsläge mellan ansikte och öga. Om flera ansikten detekteras trycker du på valfri ram för att välja det ansikte som du vill ställa in skärpan efter. När kameran är inställd att ställa in skärpan efter ett öga trycker du på valfritt ansikte för att välja det öga som du vill ställa in skärpan efter.
När ett videoläge är valt kan Kamera-appen upptäcka människors ansikten. Ansikten med inställd skärpa indikeras med en färgad ram.

Använd funktionen Leendeavkänning för att ta ett foto automatiskt när en person ler. Om du spelar in en video tas ett foto varje gång ett leende detekteras.

OBS!

  • Ögon-AF-funktionen går inte att använda när du tar selfies eller spelar in videoklipp.

Bild som visar tagning av en selfie

Tips

  • Ställ kameran på ett stabilt underlag och använd självutlösaren för att förhindra suddiga foton.