Använda platstjänster

Med platstjänster kan appar, som kartappen och kameran, använda information från mobil- eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats.

Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten för att ta reda på var du befinner dig.

För närmare information, besök support.google.com/.

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Plats].
  2. Aktivera eller inaktivera platstjänster genom att trycka på reglaget.

Förbättra GPS-precisionen

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta några minuter innan din position hittas. Du kan underlätta sökningen genom att se till att du har fri sikt mot himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen. GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål som byggnader och berg. Om din position inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.