Skärminställningar

Du kan ändra skärmens beteende, ljusstyrka, visningsstorlek och kvalitet. Du kan även justera bildkvaliteten för foton och videoklipp.
 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm].
 2. Tryck på den inställning som du vill ändra.
  Använd skjutreglagen, tryck på omkopplarna eller välj alternativ som ska justeras.

Inställningar på huvudskärmen

 • Inställningar för bildkvalitet: Justera kvaliteten på foton och videoklipp som visas på enheten.

 • Vitbalans: Tryck på reglaget [Ställ in manuellt] för att göra det möjligt att ändra inställningen, och välj sedan en av de förinställda inställningarna. Du kan även använda skjutreglagen för att justera vitbalansen.

 • Ljusstyrka: Justera ljusstyrkenivån med skjutreglaget. Du kan även aktivera [Anpassad ljusstyrka] om du vill att ljusstyrkan ska optimeras automatiskt efter det omgivande ljuset.

 • Mörkt tema: Du kan visa skärmen med en mörk bakgrund.

 • Rotera skärmen automatiskt: Du kan ange att skärmen ska roteras automatiskt när enheten vänds eller att den ska förbli i stående vy.

 • Nattljus: [Nattljus] gör att skärmen byter färg till en gul nyans. Det gör det enklare att titta på skärmen i en mörkare miljö och gör det även lättare att somna.

 • Förhindra att åtgärder utförs av misstag när skärmen är av: Du kan förhindra att enheten aktiveras av misstag när den ligger i en ficka eller en väska.

OBS!

 • När STAMINA-läge är aktiverat går det inte att använda [Minska rörelseoskärpa].
 • Undvik att visa mycket ljusstarka eller statiska bilder under en längre tid. Annars finns det risk att inbränningar eller färgförvrängningar blir kvar på skärmen.

Tips

 • [Bättre videobild] är endast tillgängligt för vissa appar.
 • Även om funktionen Rotera skärmen automatiskt är avstängd går det att rotera skärmen manuellt genom att trycka på (Ikon för rotering) i navigeringsfältet.