Video i slow motion

Videoläget Slow motion kan tillföra kraftfulla effekter till dina videoklipp. Slow motion-effekten läggs till efter att ett videoklipp har spelats in med normal hastighet.

OBS!

 • När du spelar in videoklipp i slow motion är det viktigt att ljusförhållandena är goda.


Lägga till slow motion-effekt efter att en video har spelats in

 1. Tryck på [Läge] > (Ikon för slow motion) när du använder kameran.
 2. Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att spela in en video.
 3. Tryck på (Stopp-knapp) för att avsluta inspelningen.
 4. Tryck på miniatyren för att öppna videon.
 5. Dra i handtagen på slow motion-tidslinjen till de positioner där du vill att slow motion-effekten ska visas.
  (A): Handtag
  (B): Slow motion-tidslinje
  (C): Tryck för att sätta på eller stänga av ljudet.

  Bild som visar hur man ställer in slow motion-effekten. Övre tidslinje, A och B. Nere till höger, C.