Om Supportappen

Använd Supportappen för att hitta enhets- och programvaruinformation. Du kan läsa supportinformation eller använda praktiska appar som enhetstestet.

OBS!

  • Supportens kontaktinformation kan hittas i menyn Kontakta oss även om du saknar nätverksanslutning.

  1. Hitta och tryck på (Ikon för Support).

Tips

  • Du får bäst support om du är ansluten till internet när du använder Supportappen.