Ta ett foto med blixt

Använd blixten på ett sätt som passar motivet och ljusförhållandena.
  1. Tryck på blixtikonen som visas på skärmen, till exempel (Ikon för autoblixt), när du använder kameran.
  2. Ändra blixtinställningen om det behövs.
  3. Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

OBS!

  • Vilka inställningar som går att välja beror på kameraläget, fotoläget och videoläget.

Tips

  • När bakgrunden är ljusare än motivet kan du använda Fyllnadsblixt för att ta bort oönskade mörka skuggor.