Batterivård

Batterivård ökar batteriets livslängd. Funktionen registrerar dina laddningsvanor och beräknar start- och sluttid för din normala laddningsperiod. Laddningshastigheten regleras så att batteriet når 100 % precis innan du kopplar från laddaren. Du kan även ställa in en start- och sluttid för laddningsperioden manuellt.

OBS!

  • Batterivård reglerar inte laddningshastigheten förrän funktionen har identifierat en regelbunden laddningscykel på minst fyra timmar under en period på flera dagar.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [Batterivård].
  2. Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera Batterivård.
    [Auto] är valt som standard.
    Om du vill ställa in en start- och sluttid för laddningsperioden manuellt kan du trycka på [Anpassad] och sedan ange start- och sluttiden.

Tips

  • Inlärda mönster rörande den normala laddningscykeln sparas av Batterivård. Även om funktionen har inaktiverats, så anpassar den sig till de inlärda mönstren när den aktiveras igen.