Ta ett foto när någon ler

Använd funktionen Leendeavkänning för att ta ett foto automatiskt när en person ler.
  1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
  2. Tryck på [Autofotografering] eller [Automatisk bild (video)] > [Leendeavkänning].
  3. Stäng inställningsmenyn.
    Inställningen sparas för det valda kameraläget.
  4. När ett leende detekteras tar kameran ett foto automatiskt.

OBS!

  • Den här inställningen är inte tillgänglig när [Videostorlek] är satt till [4K].