Använda en enhet med dubbla SIM-kort

Med en enhet med dubbla SIM-kort kan du göra följande:

 • Ta emot inkommande meddelanden via båda SIM-korten.
 • Välja det nummer som du vill skicka utgående meddelanden från, eller ha möjlighet att välja SIM-kort varje gång du ska ringa ett samtal.
 • Vidarekoppla samtal som tas emot via SIM-kort 1 till SIM-kort 2 när SIM-kort 1 inte går att nå, och vice versa. Den här funktionen kallas Nåbarhet med dubbla SIM. Den måste aktiveras manuellt.

Innan du börjar använda flera SIM-kort måste du aktivera dem och välja vilket SIM-kort som ska hantera datatrafiken.

Tips

 • En enhet för dubbla SIM-kort kan användas med antingen ett eller två SIM-kort isatta.

Aktivera eller inaktivera användning av två SIM-kort

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].

  Du hittar inställningen under [Avancerat].

 2. Tryck på reglagen [SIM 1] och [SIM 2] för att aktivera eller inaktivera SIM-korten.

Byta namn på ett SIM-kort

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].

  Du hittar inställningen under [Avancerat].

 2. Välj ett SIM-kort och ange ett nytt namn på det.
 3. Tryck på [OK].

Välja vilket SIM-kort som ska hantera datatrafik

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] > [Mobildata].

  Du hittar inställningen under [Avancerat].

 2. Välj det SIM-kort som du vill använda för datatrafik.

Ange standard-SIM-kortet för att ringa samtal

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] > [Samtal].

  Du hittar inställningen under [Avancerat].

 2. Välj ett alternativ.

Aktivera funktionen Nåbarhet med dubbla SIM

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] > [Nåbarhet med dubbla SIM].

  Du hittar inställningen under [Avancerat].

 2. Tryck på reglaget under [Nåbarhet med dubbla SIM] för att aktivera funktionen.
 3. Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen.


OBS!

 • Funktionen nåbarhet med dubbla SIM-kort är eventuellt inte tillgänglig beroende på kombinationen av nätoperatörer som SIM-korten kommer ifrån.

Tips

 • Om funktionenNåbarhet med dubbla SIM inte fungerar när du har aktiverat den, bör du kontrollera att rätt telefonnummer har angetts för respektive SIM-kort. I vissa fall identifieras numren automatiskt vid konfigureringen. Annars ombeds du att ange dem manuellt.