Ta ett foto med Photo Pro

 1. Starta Photo Pro.
  • Hitta och tryck på (Ikon för Photo Pro).
  • Tryck ned kameraknappen helt. Tryck på (Ikon för Inställningar) > [Starta med kameraknappen] > [Starta Photography Pro] när du använder Kamera-appen för att aktivera den här funktionen.
  • Tryck på [Läge] > (Ikon för Photo Pro) när du använder Kamera-appen.
 2. Välj ett fotoläge.
  • AUTO (Automatiskt läge): Inställningsvärden ställs in på lämpligt sätt av Photo Pro så att du kan ta foton av alla sorters motiv under alla förhållanden med bra resultat.
  • P (Program Auto): Det går att fotografera med en kombination av slutartid och ISO-värde som justeras automatiskt.
  • S (Prioritera slutarhastighet): Det går att fotografera motiv som rör sig snabbt osv. med en manuellt inställd slutartid. (ISO-värdet justeras automatiskt.)
  • M (Manuell exponering): Det går att fotografera med önskad slutartid och ISO-värde.
 3. Justera inställningarna.
 4. Tryck ned kameraknappen halvvägs för att ställa in skärpan.

  Bild som visar hur du håller enheten när du tar ett foto med Photo Pro

 5. Tryck ned kameraknappen helt.

OBS!

 • Det finns ingen slutarknapp på Photo Pro-standbyskärmen. Använd kameraknappen på din enhet.