Olika sätt att använda volymknappen

Du kan ändra hur volymknappen används.
  1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
  2. Tryck på [Volymknapp för] och välj ett alternativ.
    Inställningen sparas.

Inställningar för volymknappen

  • Zoom: Använd volymknappen för att zooma in eller ut.
  • Volym: Volymknappen är inaktiverad för kameran.
  • Slutare: Använd volymknappen som slutarknapp för foton och videoklipp.