Bokeh-effekt

Du kan ta bilder med Bokeh-effekt när du använder enhetens huvudkamera. Bokeh-effekten gör fotots bakgrund oskarp för att framhäva motiv i förgrunden, för en konstnärlig effekt.
  1. Tryck på (Ikon för Bokeh) när du använder huvudkameran.
  2. Justera genom att dra i skjutreglaget.
  3. Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.

OBS!

  • Det går inte att zooma medan Bokeh-effekten används.

Tips

  • Om du hamnar för nära eller för långt bort från ett motiv när du använder Bokeh-effekten visas ett varningsmeddelande. Om detta inträffar justerar du avståndet mellan kameran och motivet för att ta fotot med Bokeh-effekt.