Använda läget för delad skärm

I läget för delad skärm kan du visa två appar på samma gång, om du till exempel vill se dina foton och appen Kalender samtidigt.

Bild över delad skärm och komponenter, där varje del visas med ett nummer. Övre halvan, 1. Gräns, 2. Ikon på gränsen, 3. Nedre halvan, 4. Området längst ned, från höger till vänster, 5 till 7.

  1. App 1
  2. Gräns för delad skärm – dra för att ändra fönstrens storlek
  3. Ikon för flerfönsterväxling – tryck på (Ikon för flerfönsterväxling) för att välja appar. (Ikon för flerfönsterväxling) visas när du drar i den delade skärmens gräns.
  4. App 2
  5. Appöversiktsknapp – välj en nyligen använd app för det nedre fönstret
  6. Startskärmsknappen – gå tillbaka till startskärmen
  7. Bakåtknappen – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

OBS!

  • Alla appar har inte stöd för läget delad skärm.

Ändra storlek på fönster vid delad skärm

  1. Dra i den delade skärmens gräns mitt på skärmen.

Avsluta läget för delad skärm

  1. Dra den delade skärmens gräns längst upp eller längst ned på skärmen.