Så använder du Uthållighetsläge

Om enheten blir överbelastad kan den begränsa funktionerna som en skyddsåtgärd. Genom att aktivera [Uthållighetsläge] kan du bibehålla en hög prestanda som exempelvis för överföring av data med hög hastighet under längre tid. Uthållighetsläge är endast tillgängligt om USB- eller ethernetdelning är aktiverad eller när en enhet (t.ex. en kamera eller videokamera) är ansluten via en HDMI-kabel eller en USB-kabel. När Uthållighetsläge är aktiverat ska du montera enheten på en hållare eller ett fäste och använda den utan att hålla den i handen.

Bild som visar hur du ansluter din Xperia till en extern kamera

  1. Anslut din Xperia till den andra enheten med en HDMI- eller USB-kabel.
  2. Hitta och tryck på[Inställningar] > [System] > [Uthållighetsläge] och tryck därefter på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

OBS!

  • När varningsmeddelandet och (Ikon för värmevarning) visas på skärmen betyder det att yttemperaturen stiger på din enhet. Tänk på följande;
    • Håll inte enheten direkt i handen under längre tid vid användning.
    • Låt inte enheten komma i närkontakt med din kropp under användning.

    Bild som visar varningsmeddelandet som dyker upp när enhetens yttemperatur stiger

  • Det kan hända att funktioner begränsas (till exempel kan den kontinuerliga drifttiden vid strömning av video via en HDMI/USB-anslutning förkortas) på platser med hög temperatur trots att uthållighetsläget är aktiverat. Vi rekommenderar att du använder en extern kylfläkt när du använder enheten under lång tid på en plats med hög temperatur. Om du använder en kylfläkt ska du kontrollera var inspelningsmikrofonerna sitter och placera kylfläkten så att mikrofonerna inte registrerar något fläktljud.