Menyn Inställningar

Visa och ändra enhetens inställningar från inställningsmenyn. Inställningsmenyn kan öppnas såväl från programskärmen som från panelen Snabbinställningar.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar].

Tips

  • Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om mobilen] för att visa information om din enhet.
  • För att söka efter en inställning ska du först hitta och trycka på [Inställningar] och sedan ange namnet på inställningen i fältet [Sökinställningar].