Montering – dubbla SIM

Enheten är endast kompatibel med nano-SIM-kort. Enheter med dubbla SIM-kort har stöd för antingen två nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort och ett minneskort.

OBS!

  • För att förhindra dataförlust ska du stänga av enheten innan du drar ut hållaren för att ta bort nano-SIM-kortet (eller nano-SIM-korten) eller minneskortet från enheten.
  • Även om du sätter in två SIM-kort som har stöd för 5G går det bara att använda 5G på det SIM-kort som är inställt för datatrafik. Det går inte att använda 5G på två SIM-kort samtidigt.

Beskrivning av hur man sätter i SIM-kort och ett minneskort i kortplatsen. Vänster sida sett framifrån, med en beskrivning av hur huvud-SIM-kortet placeras i den nedre hållaren och ett minneskort eller ett sekundärt SIM-kort placeras i den övre hållaren.

OBS!

  • Klipp inte i ditt SIM-kort, då detta kan skada enheten.
  1. Dra ut SIM-korthållaren.
  2. Placera huvud-SIM-kortet i positionen för SIM1 och se till att det sitter ordentligt på plats.
  3. Placera antingen det andra SIM-kortet (SIM2) eller minneskortet i hållaren, vänt åt rätt håll, och se till att det sitter ordentligt på plats.
  4. Tryck försiktigt tillbaka SIM-korthållaren i kortplatsen tills den är helt på plats.