Ansluta enheten till USB-tillbehör

Du kan använda en USB-värdadapter för att ansluta enheten till USB-tillbehör, till exempel ett USB-minne, hörlurar, en spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus.

Bild över fönstret som visas när du ansluter telefonen till en dator via USB

 1. Anslut en USB-kabel till enheten.
 2. Dra ned statusfältet och tryck sedan på [Android-system] bredvid (USB-ikon).
 3. Tryck på [Tryck för fler alternativ.] och välj sedan ett alternativ.

USB-inställningar

 • USB styrs av: Du kan välja vilken enhet som ska styra den andra enheten – din enhet eller den USB-anslutna enheten.
 • Använd USB för: Du kan välja syftet med USB-anslutningen.
  • Filöverföring: Hantera filer eller uppdatera enhetens programvara. Det här alternativet används för Microsoft® Windows®-datorer. Laddning är aktiverat som standard.
  • Delning via USB: Enheten kan fungera som en Internetdelningsenhet.
  • MIDI: Enheten kan fungera som MIDI-ingång för musikinstrumentappar.
  • Ingen dataöverföring: Ladda bara din enhet när [USB styrs av] är satt till [Den här enheten]. När [USB styrs av] är satt till [Ansluten enhet] kan du använda din enhet som strömkälla och ladda den anslutna enheten.


OBS!

 • Sony garanterar inte att alla typer av USB-tillbehör fungerar med enheten.
 • Enheten har en USB-port utan lucka. Om enheten har utsatts för vatten är det viktigt att porten är helt torr innan du ansluter en USB-kabel.