Panorama

Med appen Panorama kan du ta vidvinkelfoton och panoramafoton.
  1. Tryck på [Läge] > (Ikon för panorama) när du använder kameran.
  2. Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen.
  3. För kameran sakta och stadigt i den rörelseriktning som indikeras på skärmen.