Tillgänglighet

Tillgänglighetsinställningar

Android har många tillgänglighetsfunktioner som [Förstoring], [Teckenstorlek], [Färgkorrigering] och [TalkBack] med mera.

Du hittar tillgänglighetsfunktionerna under [Inställningar] > [Tillgänglighet].

Gå till Googles hjälp om tillgänglighetsfunktioner på support.google.com/accessibility/android om du vill ha mer information.

Realtidstext

Realtidstext (RTT) är en texttjänst som operatörer erbjuder i vissa länder och områden. Den gör att varje tecken i ett meddelande kan läsas när det skrivs. Fråga din operatör om RTT är tillgängligt med din tjänsteplan. Observera att för att kunna kontakta 911 med RTT i USA måste telefonen ha ett SIM-kort installerat. Mer information om hur du använder RTT på mobilen finns på support.google.com/accessibility/android.