Diagnostisera kameran

Om kameran inte fungerar som den ska kan du köra en diagnos för att se om det är något fel på huvudkameran, den främre kameran, blixten eller kameraknappen.

Kontrollera att du är ansluten till internet om du ska köra en diagnos på kameran.

  1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
  2. Tryck på (Ikon för introduktion till funktioner) > [Hjälp] > [Starta supportappen].
  3. Tryck på [Xperia-tester], välj en kategori och följ sedan instruktionerna på skärmen.