Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. Aviseringslampan är aktiverad som standard men kan inaktiveras manuellt.

Beskrivning som anger aviseringslampans position längst upp till höger på enheten, sett framifrån.

OBS!

  • När aviseringslampan är inaktiverad tänds eller blinkar den bara vid en batteristatusvarning, till exempel när batterinivån sjunker under 15 procent.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar] > [Konfigurera aviseringar].
  2. Tryck på reglaget [Använd LED för inkommande aviseringar] för att aktivera eller inaktivera funktionen.
    Du hittar inställningen under [Avancerat].