Olika metoder för att ta foton

Ta foton med hjälp av den metod som passar bäst för situationen.

Starta kameran och ta ett foto samtidigt

 1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran och tryck sedan på [Starta med kameraknappen] > [Starta appen Kamera ta en bild].
 2. Stäng inställningsmenyn och stäng kameran.
  Inställningen sparas för alla kameralägen.
 3. Tryck och håll ned kameraknappen för att starta kameran och ta ett foto.

Ta ett foto genom att trycka på skärmen

 1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran och tryck sedan på [Pekläge] > [På] eller [Endast främre kameran].
 2. Stäng inställningsmenyn.
  Inställningen sparas för alla kameralägen.
 3. Tryck var som helst på skärmen för att ta ett foto.

Tips

 • Funktionen kan även användas för videoklipp.

Ta ett foto när du spelar in en video

 1. Tryck på (Ikon för Kamera) när du spelar in en video.
  Fotot tas när du släpper slutarknappen.