Formatera minneskortet

Om enheten inte kan läsa innehållet på minneskortet kan du formatera minneskortet i enheten.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring] > [SD-kort].
    Välj en app om du uppmanas att göra det.
  2. Tryck på (Ikon för mer) > [Lagringsinställningar] > [Formatera] och utför sedan formateringen i nästa dialogruta.

OBS!

  • Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara först. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera det till en dator.