Starta enheten för första gången

Det rekommenderas att du laddar batteriet i minst 30 minuter innan du startar enheten för första gången. Du kan använda enheten medan den laddas.

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på dina konton, till exempel ditt Google-konto.

  1. Tryck länge på strömknappen tills enheten vibrerar.

Stänga av enheten

  1. Tryck länge på strömknappen tills menyn Alternativ öppnas.
  2. Tryck på [Stäng av].


OBS!

  • Det kan ta en stund innan enheten stängs av.