STAMINA-läge

Enhetens STAMINA-läge förlänger tiden tills batteriet behöver laddas genom att vissa funktioner på enheten inaktiveras. När du aktiverar STAMINA-läge går skärmen över till läget Mörkt tema.

Beroende på STAMINA-nivån begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft. Det kan exempelvis handla om renderingsprestanda, skärmens ljusstyrka, bildförbättring och GPS-funktion medan skärmen är avstängd. Synkronisering av appdata i bakgrunden eller streaming kan inaktiveras för vissa appar.

Du kan ställa in STAMINA-läget att aktiveras eller inaktiveras automatiskt beroende på batterinivån. Följ anvisningarna på skärmen för mer detaljerade inställningar.

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [STAMINA-läge].
  2. Tryck på [Aktivera nu].

Tips

  • Du kan undanta appar från att optimeras av STAMINA-läge i menyn Strömsparfunktion.