Ställa in övriga Side sense-alternativ

Det går att ställa in hur funktionen Side sense fungerar eller anpassa menyn etc.

Till exempel är följande alternativ tillgängliga för Side sense.

  • Välj om du vill använda Side sense på ena sidan eller båda sidorna av enheten
  • Skärmfunktioner vid gester
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Avancerat].
  2. Tryck på [Side sense].
  3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.
  4. För att ställa in andra Side sense-alternativ ska du följa anvisningarna på den nedre delen av skärmen.