Starta Photo Pro

Photo Pro har ett gränssnitt som är framtaget för att möta professionella fotografers krav. Du kan ta optimala foton med hjälp av professionell teknik.
 1. Hitta och tryck på (Ikon för Photo Pro).

Photo Pro-standbyskärmen

Bild som visar var de olika parametrarna finns på Photo Pro-standbyskärmen. Området i mitten, 1 och 2. Området till höger, uppifrån och ned, 3 till 6. Området längst ned, 7 och 8. Området till vänster, nedifrån och upp, 9 till 13.

 1. Ikon för datalagring/mängden ledigt utrymme/bildstorlek/Filformat

  Scenikon eller tillståndsikon visas också när läget AUTO är valt.

 2. Batteristatus

 3. Ratt

  • Justera exponeringsvärdet när läget P är valt.
  • Justera slutartiden när läget S eller läget M är valt.
 4. Tryck för att låsa skärpan.

  Knappen blir orange när skärpeinställningen är låst. Tryck på knappen igen för att låsa upp skärpeinställningen.

 5. Tryck för att låsa exponeringen.

  Knappen blir orange när exponeringen är låst. Tryck på knappen igen för att låsa upp exponeringen.

 6. Inställningsikoner

  Tryck för att justera inställningarna.

  (Matningsläge)/ (Fokusläge)/ (Fokusområde)/ (exponering)/ISO (ISO)/ (Mätmetod)/ (Blixtläge)/AWB (Vitbalans)/ (Ansikte/ögon-AF)/RAW (Filformat)

  Vilka inställningar som är tillgängliga beror på vilket läge som är valt eller vilken lins som är vald.

 7. Tryck för att låsa objekten till vänster i sökaren och inställningsikonerna så att oavsiktliga ändringar förhindras.

 8. Skärpeinställningsindikator/exponeringsinställningar

  (Ikon för autofokus) anger att skärpan är inställd på motivet.

  (Ikon för AE-lås) anger att exponeringen är låst.

 9. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton.

  Tryck på (Bakåt-knapp) för att återgå till Photo Pro-standbyskärmen.

 10. Tryck för att byta lins.

  Tryck på (Ikon för att öppna zoomratt), nyp ihop eller dra isär i sökaren eller använd volymknappen för att zooma.

 11. Tryck för att visa eller dölja information som visas i sökaren.

 12. Tryck för att ställa in mer detaljerade inställningar.

 13. Tryck för att gå över till fotoläge.