Kontrollera dataanvändningen

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobildataanslutning eller Wi-Fi-anslutning under en viss period. Till exempel kan du se mängden data som används av enskilda appar. För data som överförs via din mobildataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser för dataanvändningen så att du undviker ytterligare avgifter.

Få hjälp att minska dataanvändningen

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Databesparing].
 2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

Ställa in en varning om dataanvändning eller en gräns för mobildata

 1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
 2. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Mobilnätverk] > [Appars dataanvändning] > (Ikon för Inställningar).
 3. Gör på följande sätt, beroende på om du vill ställa in en datavarning eller en datagräns.
  • Om du vill ställa in en varning för dataanvändning trycker du på reglaget [Ställ in en datavarning] för att aktivera funktionen och sedan på [Datavarning] för att ändra varningsnivån.
  • Om du vill ställa in en gräns för mobildata trycker du på reglaget [Ange datagräns] för att aktivera funktionen och sedan på [Datagräns] för att ändra gränsen för dataanvändning.

Tips

 • Du kan ställa in datumet då användningscykeln ska återställas. Gå till [Datavarning och gräns] och tryck på [Cykel för appdataanvändning] och ställ sedan in datumet för återställningen.

OBS!

 • När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs enhetens mobildatatrafik av automatiskt.

Kontrollera din dataanvändning

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet].
 2. Gör på följande sätt, beroende på om du vill kontrollera användningen av mobildata eller av Wi-Fi-data.
  • För att kontrollera användningen av mobildata trycker du på [Mobilnätverk] > [Appars dataanvändning].
  • För att kontrollera användningen av Wi-Fi-data trycker du på [Wi-Fi] > [Dataanvändning via Wi-Fi].

Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
 2. Tryck på appen som du vill kontrollera och tryck därefter på [Mobildata och Wi‑Fi].
 3. Ändra alternativen efter dina önskemål.

OBS!

 • Prestandan för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.