Grundläggande kamerafunktioner

Använd grundläggande kamerafunktioner som hjälper dig att ta foton eller spela in videoklipp.

Ändra bildformatet

 1. Tryck på (Ikon för bildformat) när du använder kameran.
 2. Välj en inställning.

Justera kamerainställningarna

 1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
 2. Svep i listan för att se de tillgängliga inställningarna och välj en inställning.

  Bild över kamerainställningar


OBS!

 • Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameraläget.

Tips

 • Tryck på (Ikon för introduktion till funktioner) för att se information om olika funktioner.

Växla mellan huvudkameran och den främre kameran

 1. Tryck på (Ikon för att byta kamera) när du använder kameran för att växla mellan huvudkameran och den främre kameran.


Tips

 • Det går även att växla mellan kamerorna genom att svepa nedåt på kameraskärmen (i porträttläge) eller svepa åt höger på kameraskärmen (i landskapsläge).

Byta lins

 1. Tryck på en av bildvinkelknapparna medan du använder kameran.
  • (Telefoto-knapp)
  • (Vidvinkel-knapp)
  • (Supervidvinkel-knapp)

Använda zoomfunktionen

 1. Använd en av följande metoder medan du använder huvudkameran.
  • Nyp ihop eller dra isär fingrarna på kameraskärmen.
  • Använd volymknappen.
  • Tryck på en av bildvinkelknapparna för att välja lins och dra sedan bildvinkelknappen till vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge).

OBS!

 • Zoomfunktionen kan endast användas med huvudkameran.

Minska vindbruset vid inspelning

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudinställningar] > [Intelligent vindfilter].
 2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.