Om den här hjälpguiden

Det här är hjälpguiden för Xperia PRO med programvaruversionen Android 10. Om du inte vet vilken programvaruversion din enhet använder kan du kontrollera det via menyn Inställningar.

För närmare information om generella Android-funktioner och -inställningar (till exempel grundinställningar för Android, Wi-Fi-inställningar, inställningar för startskärmen, överföring av innehåll, navigering på programskärmen, aviseringar och andra appfunktioner från Google), se support.google.com/android/.

OBS!

  • System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i den här hjälpguiden. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas vid en uppdatering.

Kontrollera enhetens aktuella programvaruversion och modellnummer

Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om mobilen]. Den aktuella programvaruversionen visas under [Version]. Det aktuella modellnumret visas under [Modell].

Begränsningar i fråga om tjänster och funktioner

Eventuellt kan inte alla tjänster och funktioner som beskrivs i den här hjälpguiden användas i alla länder och regioner, och kanske inte heller i alla nät eller med alla tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnumret kan alltid användas i alla länder, regioner och nät samt av alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och appar som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för den trådlösa uppkopplingen för att få mer information.