Kreativ effekt

Med appen Kreativ effekt kan du ställa in effekter och färgfilter innan du tar ett foto eller gör en videoinspelning.
  1. Tryck på [Läge] > (Ikon för kreativ effekt) när du använder kameran.
  2. Svep för att bläddra bland filter eller tryck på ett filter för att förhandsgranska effekten.
  3. Tryck på (Ikon för att använda kreativ effekt) för att använda filtret och återgå till kameraskärmen.
  4. Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

Tips

  • Tryck på (Ikon för att byta filter) om du vill byta filter.