Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler (DSEE Ultimate)

Funktionen DSEE Ultimate används för att skala upp komprimerad musik korrekt med hjälp av AI-teknik.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud] > [Ljudinställningar].
  2. Aktivera funktionen DSEE Ultimate genom att trycka på reglaget.