Inställningar för att förhandsgranska foton

Du kan välja att förhandsgranska foton direkt när du tar dem.
  1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
  2. Tryck på [Autoförhandsgranska foto] och välj ett alternativ.
    Inställningen sparas.

Inställningar för förhandsgranskning

  • : När du har tagit ett foto visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder innan det sparas.
  • Endast främre kameran: När du har tagit ett foto med den främre kameran visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder innan det sparas.
  • Av: Ingen förhandsvisning visas. Fotot sparas direkt.