Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet

Genom att parkoppla enheten med en annan enhet kan du till exempel ansluta enheten till ett Bluetooth-headset eller en Bluetooth-bilsats och använda dessa enheter för att dela musik.

När du väl har parkopplat enheten med en annan Bluetooth-enhet en gång kommer din enhet ihåg denna parkoppling.

Se till att enheten som du vill parkoppla med har Bluetooth-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth-enheter.

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet].
    En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.
  2. Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla med.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth-enhet

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
  2. Under [Tidigare anslutna enheter] trycker du på den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till.


Ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
  2. Gå till [Tidigare anslutna enheter] och tryck på (Ikon för Inställningar) bredvid namnet på enheten vars parkoppling du vill ta bort.
  3. Tryck på [Glöm] > [Glöm enhet].


OBS!

  • För vissa Bluetooth-enheter, till exempel de flesta Bluetooth-headset, behöver du både parkoppla och ansluta till den andra enheten.