Sätta på eller stänga av skärmen

När skärmen är avstängd kan enheten vara låst eller olåst beroende på skärmlåsinställningen.

Genom den aktiva låsskärmen kan du se information som klocka och aviseringar utan att trycka på strömknappen.

  1. Tryck på strömknappen och släpp genast upp den igen.

Tips

  • Om den aktiva låsskärmen är inställd på [Smart aktivering] eller [Visa när enheten lyfts] aktiveras skärmen automatiskt när du plockar upp din enhet.