Följa ett föremål

Kameran kan detektera och följa ett föremål i rörelse. En gul ram indikerar ansikten eller rörliga föremål med inställd skärpa.
  1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder huvudkameran.
  2. Tryck på reglaget [Objektspårning] för att aktivera funktionen.
  3. Stäng inställningsmenyn.
    Inställningen sparas.
  4. Välj ett föremål att följa genom att röra vid det i sökaren.
  5. Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

OBS!

  • Den här inställningen är inte tillgänglig när [Videostorlek] är satt till [4K].