Självutlösare

Med funktionen Självutlösare får du mer tid att förbereda ett foto. Den kan även användas för att hålla enheten stilla så att fotona inte blir suddiga.
  1. När huvudkameran används trycker du på (Ikon för Inställningar) > [Självutlösare], väljer fördröjningstid och stänger sedan inställningsmenyn.
    Inställningen för Självutlösare sparas.
    Tryck på (Ikon för självutlösare) när du använder den främre kameran och välj sedan en fördröjningstid.
  2. Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.
    Nedräkningen till att fotot tas indikeras med en serie pipljud.