Uppdatera enheten trådlöst

Använd appen för programvaruuppdatering för att uppdatera enheten trådlöst. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Det rekommenderas att du använder ett Wi-Fi-nätverk i stället för ett mobilnät när du hämtar ny programvara, så att du kan undvika kostnader för datatrafik.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Avancerat] > [Programuppdatering].
  2. Följ anvisningarna på skärmen.

Konfigurera automatisk hämtning av systemuppdateringar

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Avancerat] > [Programuppdatering].
  2. Tryck på (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Uppdatera systemet automatiskt].
  3. Välj önskat alternativ.


Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för appar

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Avancerat] > [Programuppdatering].
  2. Tryck på (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Uppdatera appar automatiskt].
  3. Välj önskat alternativ.