Geotaggning

Du kan spara dina foton och videoklipp med uppgift om platsen där de togs eller spelades in. Detta kallas för geotaggning. Alternativet att geotagga foton och videoklipp kräver ett trådlöst nätverk och att GPS-funktionen är aktiverad.
  1. Tryck på (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
  2. Tryck på reglaget [Spara plats] för att aktivera funktionen.
    Inställningen sparas.

Statusikoner för geotaggning

  • (Ikon för erhållen GPS): Den geografiska positionen är sparad.

  • (Ikon för GPS hittades inte): Den geografiska positionen går inte att hitta.