Återställa dina appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen slutar svara eller orsakar problem med enheten. Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
  2. Tryck på antalet appar för att se alla appar.
  3. Tryck på (Ikon för mer) > [Återställ inställningarna] > [Återställ appar].

Rensa appdata

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
  2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa lagringsutrymme] > [OK].


Rensa en apps cacheminne

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
  2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa cacheminne].


Rensa standardinställningen för appar

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar och aviseringar].
  2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Avancerat] > [Öppna som standard] > [Rensa standardinställn.].

OBS!

  • Alternativet att rensa appdata, cacheminne eller standardinställningar är inte tillgängligt för alla appar eller tjänster.